Oleme avatud E-R 6:30-22:00 - L,P 8:00-22:00

 

SPORDI- JA HUVITEGEVUSE KULUHÜVITISE TAOTLEMISEST

Spordi – ja huvitegevuse kuluhüvitise taotlemiseks kasuta iseteenindust

Rae valla iseteenindus https://iseteenindus.rae.ee/ võimaldab esitada kõiki taotlusi läbi e- keskkonnas oleva iseteeninduse ning nüüdsest on muutunud lihtsamaks spordi kuluhüvitise taotlemine.

Abivallavanem Jens Vendel ütles, et erinevalt varasemast saab e-keskkonna kaudu vaadata, kas treeneril on kutsekvalifikatsioon. „Selleks tuleb klikkida taotluse juures olevale lingile, kust avanevad spordialade nimekirjad. Veenduge, et treeneril on olemas vajalik kvalifikatsioon. Järgmisena on vaja taotluse jaoks hankida treeneri isikukood ja e-maili aadress. Need andmed on olulised taotluse vormistamisel. Kui olete taotluse digiallkirjastanud, saab treener automaatselt selle kohta teatise oma e-mailile. Siis tuleb ka temal taotlus digiallkirjastada. Peale treeneri poolset allkirja on kuluhüvitise taotlus lõplikult esitatud. Vanem saab oma meili peale teate, et taotlus on esitatud,“ selgitas Vendel.

Jätkuvalt tuleb taotluse tegemisel tähelepanu pöörata, et see oleks tähtaegselt esitatud.  Kuluhüvitise taotleja ja kuluhüvitise saaja peavad omama sissekirjutust Rae vallas. Kui sporditegevuse kuluhüvituse taotlemisel peab jälgima, et treeneril on kutsekvalifikatsioon, siis huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st tal peab olema koolitusluba.

Spordi – ja huvitegevuse kuluhüvitise maksmine lähtub määruses kehtestatud korrast ja selle tänavuaastaseks määraks on volikogu määranud 150 eurot. Nelja- ja enamalapselistel peredel on toetuse määr 200 eurot lapse kohta.

Kuluhüvitust on õigus taotleda lapsele või noorele vanuses 5-19 eluaastat ning järgmine tähtaeg on 15. juuni.

Tähtajast tuleb kindlasti kinni pidada ja kui tegemist on sporditegevuse kuluhüvitamise taotlusega, mis nõuab treeneri allkirja, siis peab arvestama, et ka tähtajaks (n 15. juuniks)  peab olemas olema treeneri digiallkirjaga taotlus.