Oleme avatud E-R 6:30-22:00 - L,P 8:00-22:00

 

TÖÖPAKKUMISED

Järveküla Spordihoone

UJULAVALVE INSTRUKTOR

 Tööülesanded:

 • Klientide nõustamine ja abistamine ujulas
 • Kontroll ujulas kehtestatud hea tava reeglite täitmise üle
 • Vajadusel tähelepanu juhtimine kehtivatele eeskirjadele
 • Korra ja puhtuse hoidmine ujula ruumides
 • Basseini veeproovide võtmine
 • Eriolukordadel operatiivne ja kooskõlastatud tegutsemine
 • Päästmine inimese õnnetusse sattumisel
 • Esmaabi osutamine

Ootused kandidaadile:

 • Ametist tulenevate tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused
 • Töökus
 • Algatusvõime
 • Ausus, kohuse- ja vastutustunne
 • Hea füüsiline vorm

Omalt poolt pakume:

 • Kaasaegseid töötingimusi
 • Koolitust
 • Toredat ja asjatundlikku meeskonda
 • Tööriietust
 • Sportimisvõimalusi

Tööaeg: Osaline/täistööaeg
Tööleasumise aeg: 01.09.2018
Asukoht: Reti tee 20, Peetri alevik
Kandideerimisavaldused: info@raespordikeskus.ee, märgusõna: “Ujulavalve instruktor”
Lisainfo telefonil: 5553 2551

Jüri Spordihoone

AREENIMEISTER

Tööülesanded:

 • Korrashoiu-, hooldus- ja remonttööde teostamine spordikompleksi sise- ja välisterritooriumidel
 • Spordiinventari heaperemeheliku ja reeglipärase kasutamise tagamine
 • Territooriumi järelvalve ja ohutu töökeskkonna tagamine
 • Puhkusteperioodil remondimeistri ja hooldustehniku asendamine vastavalt vajadusele

Ootused kandidaadile:

 • Ametist tulenevate tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused
 • Töökus
 • Algatusvõime
 • Ausus, kohuse- ja vastutustunne

Tööaeg: Osaline tööaeg
Tööleasumise aeg: 01.09.2018
Kandideerimisavaldused: info@raespordikeskus.ee, märgusõna: “Areenimeister”

PUHASTUSTEENINDAJA

Tööülesanded:

 • Kompleksi siseruumide koristamine vastavalt etteantud objektidele ja koristussagedusele
 • Inventari puhastus
 • Puhkusteperioodil teiste puhastusteenindajate asendamine vastavalt vajadusele

Ootused kandidaadile:

 • Ametist tulenevate tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused
 • Töökus
 • Korrektsus ja põhjalikkus tööülesannete täitmisel

Tööaeg: Osaline tööaeg
Tööleasumise aeg: 01.09.2018.
Kandideerimisavaldused: info@raespordikeskus.ee, märgusõna: “Puhastusteenindaja”
Lisainfo telefonil: 639 0354